Quốc hội cũng tương đối mà thậm chí lựa lựa Tổng thống trong một cuộc thai cử mang tranh chấp | I-Max

Quốc hội cũng tương đối mà thậm chí lựa lựa Tổng thống trong một cuộc thai cử mang tranh chấp
| I-max.Vn

giải bày này được tái gia đình thế giới dạng ở đây với sự được được chấp nhận của Cuộc trò chuyện. Nội dung này được giải bày ở đây vì đơn vị cũng tương đối mà thậm chí quan tâm đến độc giả của Snopes; Tuy nhiên, nó không thay mặt thay mặt bảo hộ thay mặt mang đến việc làm của những người kiểm tra hoặc biên tập và thay đổi viên của Snopes.


Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đầy thách thức kết quả của cụm quốc gia mặt trận với những vụ kiện, hy vọng sẽ tranh tụng để giành đứng đầu trong cuộc thai cử năm 2020. Nhưng cụm Tổ phụ sáng lập mang ý mang đến Quốc hội – chứ không hề phải tòa án – là phương án dự phòng nếu kết quả của Cử tri đoàn bị tranh chấp hoặc không tạo ra người đứng đầu.

Nói công thuộc, những người lập khung tìm khả năng tránh sự tham gia của Quốc hội vào cụm cuộc thai cử tổng thống. Như tôi sẽ dạy trong hai thập kỷ trong khóa học ĐH của tôi về lựa lựa lựa tổng thống, họ muốn một giám đốc điều hành độc lập cũng tương đối mà thậm chí ngăn chặn luật pháp bị coi như là không phù hợp và sẽ không quan tâm đến sự ưu ái cà ri với cụm thành viên của Quốc hội.

Đó là lý do tại sao họ tạo ra Cử tri đoàn, giao mang đến những đơn vị lập pháp tiểu bang trách nhiệm lựa lựa lựa “đại cử tri”, những người sau đó sẽ xác định tổng thống.

Nhưng những người lập khung cũng tương đối mà thậm chí thấy trước cụm tình huống – đơn cử là một cuộc chạy đua phân mảnh giữa cụm phần lớn cơ bản trị gia ít tên tuổi – nơi không ứng cử viên tổng thống nào đảm bảo được phần lớn Đại cử tri đoàn. Một khả năng miễn chống, họ sẽ hướng đẫn Hạ viện trách nhiệm phải thực hiện nếu điều đó xảy ra – mang nhẽ rằng vì là thể chế gần gũi nhất với người dân, nó cũng tương đối mà thậm chí mang lại một số tính hợp pháp dân doanh nghiệp lớn mang đến 1 cuộc thai cử ngẫu nhiên.

thai cử ràng buộc hoặc tranh chấp

Những người sáng lập được minh bệnh trước: cụm cuộc thai cử năm 1800 và 1824 không tạo ra người đứng đầu trong Cử tri đoàn và do Hạ viện quyết định. Thomas Jefferson được lựa lựa vào năm 1800 và John Quincy Adams vào năm 1824.

Theo thời gian, sự phát triển của một hệ thống hai đảng với cụm công ước đề cử quốc gia – được được chấp nhận cụm mặt môi giới liên minh và đoàn kết sau một ứng cử viên tổng thống – về cơ gia đình thế giới dạng sẽ đảm nói rằng Cử tri đoàn tạo ra người đứng đầu. Mặc dù Cử tri đoàn sẽ thay đổi đáng kể kể từ thế kỷ 18, nhưng nó hầu như không để Quốc hội lựa lựa lựa tổng thống.

A hòa vào cử tri đoàn là một khả năng mà cuộc thai cử năm 2020 cũng tương đối mà thậm chí kết thúc với Quốc hội. Trong trường hợp rất khó xảy ra là cả Joe Biden và Donald Trump đều sẽ nhận được được 269 đại cử tri, cuộc thai cử sẽ được đưa vào Hạ viện.

Một kịch gia đình thế giới dạng cũng tương đối mà thậm chí xảy ra hơn là Kiện tụng của chiến dịch Trump sắp kết thúc việc Quốc hội tham gia vào cuộc thai cử năm 2020.

Mặc dù cụm tòa án sẽ quyết định cụm ý hỏi đơn cử về giải thích pháp lý trong cụm tranh chấp vứt thăm, nhưng họ không muốn bị coi như là quyết định kết quả thai cử năm 2020, như Tòa án Tối cao sẽ trải vào năm 2000. Nếu cũng tương đối mà thậm chí, cụm thẩm phán sẽ từ chối xét xử những vụ kiện đặt ra cụm ý hỏi phần lớn cơ bản trị lớn và để cả hệ thống phần lớn cơ bản trị giải quyết.

Vào Quốc hội. Nếu cả hai ứng cử viên đều không đạt được 270 đại cử tri do cụm lá phiếu tranh chấp, Hạ viện sẽ phải quyết định cuộc thai cử.

Mặc dù Hạ viện mang phần lớn đảng Dân doanh nghiệp lớn, một kết quả gần như vững vững hẳn rằng sẽ tốt mang đến Trump. Đây là lý do tại sao: Trong một nhượng cỗ mang đến cụm bang nhỏ lo ngại tiếng nói của chính mình sẽ bị gạt ra ngoài nếu Hạ viện được kêu gọi lựa lựa tổng thống, những người sáng lập chỉ đưa ra một phiếu thai mang đến từng bang. cụm phái đoàn Hạ viện từ mỗi bang họp để quyết định khả năng vứt thăm thai của chính mình.

Thủ tục vứt thăm đó mang lại sự thay mặt thay mặt bảo hộ thay mặt đồng đẳng mang đến California – dân số 40 triệu – và Wyoming, dân số 600.000.

Sự sắp xếp này ủng hộ cụm đảng viên thuộc hòa. GOP sẽ thống trị cụm phái đoàn Hạ viện của 26 tiểu bang kể từ năm 2018 – đúng là số lượng khẩn phục vụ để đạt được phần lớn theo cụm quy tắc lựa lựa lựa tổng thống Hạ viện. Nhưng không phải Hạ viện hiện tại sẽ quyết định một cuộc thai cử gây tranh cãi vào năm 2020; đó là Hạ viện mới được thai, và nhiều cuộc đua vào quốc hội ngày 3 tháng 11 vẫn không được quyết định. Tuy nhiên, mang đến đến bây giờ, đảng thuộc hòa vẫn giữ quyền kiểm soát 26 phái đoàn quốc hội mà họ hiện đang nắm giữ, và đảng Dân doanh nghiệp lớn sẽ mất quyền kiểm soát hai bang Minnesota và Iowa.

cụm đoàn đại biểu phân đều mang đến 2 bên được coi như là vứt thăm trắng, và lợi ích của Đảng thuộc hòa ở Minnesota và Iowa đang đưa cụm bang này từ Dân doanh nghiệp lớn sang vứt thăm trắng.

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/speaker-of-the-house-nancy-pelosi-d-calif-left-and-rep-news-photo/1228708868?adppopup=true
Lãnh đạo phần lớn tại Hạ viện Nancy Pelosi được nghĩ rằng đang sẵn sàng mang đến khả năng lựa lựa lựa tổng thống kết thúc tại Hạ viện.
Tom Williams / CQ-Roll điện thoại tư vấn, Inc qua Getty Images

Ủy ban quốc hội

mang nhẽ rằng phần lớn tiền lệ liên quan mang đến 1 cuộc thai cử năm 2020 đầy tranh cãi sắp diễn ra trong Hạ viện là cuộc thai cử năm 1876 giữa đảng viên Dân doanh nghiệp lớn Samuel Tilden và đảng viên thuộc hòa Rutherford B. Hayes. Cuộc thai cử đó nhìn thấy ​​sự trở lại tranh chấp ở tư tiểu bang – Florida, Nam Carolina, Louisiana và Oregon – với tổng số đôi mươi phiếu đại cử tri.

Loại trừ đôi mươi đại cử tri tranh chấp đó, Tilden mang 184 đại cử tri khẳng định trong số 185 đại cử tri khẩn phục vụ để giành đứng đầu trong Cử tri đoàn; Hayes mang 165. Tilden rõ ràng là người về nhì – nhưng Hayes sẽ thắng nếu tất cả những phiếu thai sẽ tranh giành mang đến anh ta.

do tại một quy tắc sau nội chiến được được chấp nhận Quốc hội – đọc, đảng thuộc hòa miền Bắc lo lắng về Đàn áp cử tri domain authority đen – để tranh chấp việc kiểm phiếu ở cụm bang miền Nam và vứt dở cụm tòa án địa phương, Quốc hội sẽ thành lập một ủy ban để giải quyết những tranh chấp về lợi nhuận năm 1876.

Như Michael Holt viết trong kiểm tra cuộc thai cử năm 1876, ủy ban 15 thành viên mang năm thay mặt thay mặt bảo hộ thay mặt Hạ viện, năm thượng nghị sĩ và năm thẩm phán Tòa án tối cao. Mười tư trong số cụm ủy viên mang khuynh hướng đảng phái cũng tương đối mà thậm chí xác định được: bảy đảng viên Dân doanh nghiệp lớn và bảy đảng viên thuộc hòa. Thành viên thứ 15 là một công lý nổi tiếng với sự công do.

Hy vọng về một kết quả phi đảng phái sẽ tan thành mây khói khi một ủy viên chí công từ chức và được thay thế do một thẩm phán đảng thuộc hòa. Ủy ban sẽ vứt thăm theo đường lối của đảng để trao tất cả đôi mươi đại cử tri mang tranh chấp mang đến Hayes.

Để ngăn Thượng viện do đảng Dân doanh nghiệp lớn thống trị làm trật bánh đứng đầu một phiếu thai của Hayes trước Tilden do phương pháp từ chối xác nhận quyết định của chính mình, đảng thuộc hòa buộc phải đưa ra một thỏa thuận: Từ vứt Tái thiết, của chính mình doanh nghiệp lớn trương của những người domain authority đen bao hàm tất cả phần lớn cơ bản trị và kinh tế ở miền Nam sau Nội chiến. Điều này sẽ mở đường mang đến việc phân biệt Jim Crow.

Bush và Gore

Cuộc thai cử năm 2000 là tiền lệ hiện đại duy nhất mang đến việc trả lại phiếu thai mang tranh chấp.

George W. Bush và Al Gore sẽ tranh cãi trong một tháng về lợi thế mỏng manh, 327 phiếu thai của Bush trong cuộc kiểm phiếu lại máy thứ hai ở Florida. Sau một vụ kiện tại cụm tòa án tiểu bang, trận chiến phần lớn cơ bản trị và pháp lý này đang được Tòa án Tối cao quyết định vào tháng 12 năm 2000, trong Bush và Gore.

Người biểu tình cầm các dấu hiệu ủng hộ Bush trong khi cảnh sát kiểm soát đám đông, với Tòa án tối cao ở phía sau
Khung cảnh mặt phía ngoài Tòa án Tối cao, ngày 11 tháng 12 năm 2000.
Shawn Thew / AFP qua Getty Images

Nhưng Bush kiện Gore không lúc nào mang ý định thiết lập một tiền lệ. Trong đó, cụm thẩm phán tuyên phụ thân rõ ràng “sự xem xét của doanh nghiệp lớn là giới hạn trong hoàn cảnh hiện tại. ” Thật vậy, tòa án cũng tương đối mà thậm chí kết luận rằng cụm vấn đề được trình bày là phần lớn cơ bản trị, không hợp pháp và từ chối xét xử vụ việc.

Trong trường hợp đó, Hạ viện sẽ quyết định cuộc thai cử năm 2000. Cử tri đoàn phải vứt thăm vào thứ Hai đầu tiên sau ngày thứ Tư thứ hai trong tháng Mười Hai. Năm nay, đó là ngày 14 tháng 12. Nếu tổng số phiếu thai của tiểu bang tranh chấp không được giải quyết trước ngày đó sáu ngày, Quốc hội cũng tương đối mà thậm chí lấn sân vào, theo Đạo luật về số lượng thai cử năm 1887.

Điều này cũng tương đối mà thậm chí xảy ra vào năm 2000, và cũng tương đối mà thậm chí tưởng tượng được trong năm nay.

Cuộc trò chuyện


Thương hiệu Donald, Giáo sư, College of the Holy Cross

giải bày này được xuất gia đình thế giới dạng lại từ Cuộc trò chuyện theo giấy phép Creative Commons. Đọc bài xích báo gốc.

Keyword : Quốc hội cũng tương đối mà thậm chí lựa lựa Tổng thống trong một cuộc thai cử mang tranh chấp
| I-Max.Vn

[wps_note size=”14″ background=”#a1daf4″ color=”#000000″ radius=”0″]Tham Gia đồng minh dân cư I-Max.VN
💝 Source: https://i-max.vn/

💝 Tin Nóng Trong Ngày Tại : https://www.facebook.com/groups/tinnongonline24h/

💝 Xem Tin Thế Giới 24h Tại : https://i-max.vn/the-gioi-24h/

💝 Tổng Hợp Mã Giảm Giá Tại : https://www.facebook.com/groups/sanmagiamgiavn/[/wps_note]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *