Laplace M – Tổng hợp toàn cỗ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con cái và khả năng lấy

Laplace M – Tổng hợp toàn cỗ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con cái và khả năng lấy | I-max.Vn

Laplace M với danh sách toàn cỗ nhiều Guardian / hộ vệ trong game rưa rứa phương pháp để gia đình lấy được nó

Để lấy được Guardians / Hộ vệ mới trong Laplace M, gia đình phải đi vào khu vực Đảo Hộ vệ ( Guardian Island) vị trang bị là Net 

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy Trang bị này sẽ di đưa gia đình đến khu vực Đảo Hộ vệ và tự động đi đến khu vực mang trứng để bắt. gia đình nhấn nút bắt để cũng hoàn toàn mà thậm chí lấy trứng hộ vệ.

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 2

gia đình nhấn vào nút hình quả trứng ở trên khung chat thế giới để kiểm tra số lượng hộ vệ gia đình đang bắt được và thế giới cũng cũng hoàn toàn mà thậm chí nhìn được kỹ năng và chỉ số của chính nó.

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 3

Khi gia đình đang nhận được được 3 quả trứng thì thế giới cũng cũng hoàn toàn mà thậm chí lựa lựa lựa ra một trong 3 hộ vệ để đầu tiên khởi động tạo khẳng định.

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 4

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 5

Maple Bear

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 6

Guardian Skill: Skill Effect:
Claw Flurry Maple Bear  cào 2 nhát về phía trước gây sát thương vật lý gấp đôi, mỗi lần mang 50 % gây choáng trong 2 giây.
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Bard’s Power Hộ vệ HP +11670
Hộ vệ HP +3%
Khả năng hồi máu của hộ vệ +6%

Spinehog

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 7

Guardian Skill: Skill Effect:
Scatter Spike Phóng gai ra toàn cỗ đối phương xung quanh.

Thời gian hồi chiêu: 25 giây.

Hero’s Power Toàn cỗ chỉ số của những người nghịch được +6
Sát thương gây ra +3%

Fat Choco

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 8

Guardian Skill: Skill Effect:
Choco Drive Fat Choco gọi quân đoàn choco ra tấn công kẻ địch gây sát thương phép
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Phantom’s Power Strength của những người nghịch được +12
Intelligence của những người nghịch được +12
Tỉ lệ chí mạng của hộ vệ thuộc 3%

Fire Elemental

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 9

Guardian Skill: Skill Effect:
Flaming Charge Tung ra ngọn lửa gây sát thương phép xung quanh và đốt cháy đối phương trong 5 giây
Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
Bard’s Power Hộ vệ HP +11670
Hộ vệ HP +3%
Khả năng hồi phục +6%

Besa

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 10

Guardian Skill: Skill Effect:
Bring Misfortune Besa ráng lưỡi hái để nguyền rủa đối phương khiến khả năng hồi máu giảm 80% trong 10 giây.
Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
Balance’s Power Hộ vệ HP +9,720
Hộ vệ Attack +324
Hộ vệ Phòng thủ +324Hộ vệ HP +3%
Hộ vệ Attack +3%
Hộ vệ Phòng thủ +3%
Hộ vệ Life Steal Rate +6%

Chobi

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 11

Guardian Skill: Skill Effect:
Fire Storm Chobi triệu hồi cơn lốc lửa vào khu vực ra lệnh và hướng dẫn và gây sát thương phép trong khu vực nhất định trong 10 giây.
Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
Bard’s Power Hộ vệ HP +11670
Hộ vệ HP +3%
Khả năng hồi phục +6%

Maple Wildkin

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 12

Guardian Skill: Skill Effect:
Cure Hồi máu mang đến gia doanh nghiệp lớn của bản thân mình

Thời gian hồi chiêu: 10 giây.

Hộ vệ Power Hộ vệ Phòng thủ +389
Hộ vệ Phòng thủ +3%
Hộ vệ Kháng chí mạng +6%

Cap Shroom

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 13

Guardian Skill: Skill Effect:
Shroom Bomb Cap Shroom tỏa ra phấn độc gây sát thương rất mạnh

Thời gian hồi chiêu: 5 giây.

Phantom’s Power Strength của những người nghịch được +12
Intelligence của những người nghịch được +12
Hộ vệ tỉ lệ chí mạng +3%

Snow Penguin

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 14

Guardian Skill: Skill Effect:
Ice Spike Snow Penguin tung ra một gai nhọn vị băng giá vào vị trí được ra lệnh và hướng dẫn gây sát thương phép và giảm tốc độ chạy của kẻ địch 30% trong 3 giây
Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
Swordsman’s Power Hộ vệ Attack +389
Hộ vệ Attack +3%
Hộ vệ Damage Done +3%

Guardian Raccoon

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 15

Guardian Skill: Skill Effect:
Protecting Light Raccoon kêu gọi sức mạnh từ trên trời rơi xuống để phù hộ mang đến gia doanh nghiệp lớn của bản thân mình giúp tăng thêm 5% khóa đòn đánh và một giáp hấp thụ sát thương trong vòng 12 giây. Độ dày của giáp dựa trên lượng máu tối nhiều của hộ vệ.
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Champion’s Power Hộ vệ HP +17,220
Hộ vệ HP +10%
Hộ vệ Damage Reduction +5%

mèo Mage

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 16

Guardian Skill: Skill Effect:
Arcane Ray phun một tia năng lượng gây sát thương phép
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Phantom’s Power Strength của những người nghịch được +12
Intelligence của những người nghịch được +12
Hộ vệ Crit Rate +3%

Wombat

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 17

Guardian Skill: Skill Effect:
Slam Earth Nhảy lên cao và đập xuống đất
Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
Dancer’s Power Character’s Agility +12
Character’s Willpower +12
Hộ vệ Dodge Rate +3%

Flower Fairy

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 18

Guardian Skill: Skill Effect:
Heal Hồi máu mang đến gia doanh nghiệp lớn của bản thân mình
Thời gian hồi chiêu: 15 giây.
Dancer’s Power Character’s Agility +12
Character’s Willpower +12
Hộ vệ Dodge Rate +3%

Werewolf Warrior

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 19

Guardian Skill: Skill Effect:
Werewolf Strike Dồn sức mạnh tấn công một đòn đánh hủy diệt vào đối phương
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Dancer’s Power Character’s Agility +12
Character’s Willpower +12
Hộ vệ Dodge Rate +3%

Mimic

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 20

 

Guardian Skill: Skill Effect:
Chest Reveal Tăng sức mạnh mang đến gia doanh nghiệp lớn một chỉ số ngẫu nhiên trong vòng 10 giây:
Tăng Physical Attack by 10%
Tăng Magical Attack by 10%
Tăng P.Def by 10%
Tăng M. Def by 10%
Tăng Crit Rate by 10%
Tăng Healing Done by 10%
Thời gian hồi chiêu: 10 giây.
Guard’s Power Character’s Vitality +12
Hộ vệ Damage Reflection Rate +3%

Snow Howler

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 21

 

Guardian Skill: Skill Effect:
Lucky Trio Triệu hồi ba mẹ ra để đánh hộ trong vòng trăng tròn giây
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Guard’s Power Character’s Vitality +12
Hộ vệ Damage Reflection Rate +3%

Crystal Bear

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 22

Guardian Skill: Skill Effect:
Crystalline Protection Tạo 2 vòng phép thuật xung quanh phiên bản thân gây sát thương mang đến toàn cỗ địch thủ xung quanh trong 10 giây.
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Guard’s Power gia doanh nghiệp lớn tăng Vitality +12
Hộ vệ Damage Reflection Rate +3%

Choco

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 23

Guardian Skill: Skill Effect:
Choco Brothers Choco gọi bạn hữu ra đánh hộ trong vòng 10 giây
Thời gian hồi chiêu: 25 giây.
Hero’s Power Toàn cỗ chỉ số của những người nghịch được +6
Hộ vệ Damage Done +3%

Ancient Ent

Laplace M - Tổng hợp toàn bộ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con và cách lấy 24

Guardian Skill: Skill Effect:
Poison Attack Đòn đánh mang 50% đầu độc đối phương trong vòng 5 giây.
Thời gian hồi chiêu: 5 giây.
Hero’s Power Toàn cỗ chỉ số của những người nghịch được +6
Hộ vệ Damage Done +3%

Keyword : Laplace M – Tổng hợp toàn cỗ Guardian / hộ vệ và kỹ năng riêng của từng con cái và khả năng lấy | I-Max.Vn

[wps_note size=”14″ background=”#a1daf4″ color=”#000000″ radius=”0″]Tham Gia quần chúng I-Max.VN
💝 Source: https://i-max.vn/

💝 Nhận 2000+ Nick Game Free Tại : https://i-max.vn/nick-game

💝 Xem Tin Thủ Thuật Game Tại : https://i-max.vn/meo/

💝 Tổng Hợp Mã Giảm Giá Tại : https://www.facebook.com/groups/sanmagiamgiavn/[/wps_note]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *