Hệ thống cử tri đoàn không phải là ‘một người, một phiếu thai’ | I-Max

Hệ thống cử tri đoàn không phải là ‘một người, một phiếu thai’
| I-max.Vn

tình tiết trình bày này được tái phiên bản ở đây với sự cũng khá thậm chí chấp nhận được của Cuộc trò chuyện. Nội dung này được tình tiết trình bày ở đây vì đơn vị cũng khá thậm chí quan tâm đến độc giả của Snopes; Tuy nhiên, nó không thay mặt thay mặt thay mặt đến việc làm của những người kiểm tra thực tế hoặc biên tập và biên tập viên của Snopes.


Khi mang thông tin rõ ràng rằng Tổng thống Donald Trump sẽ mất phiếu phổ thông trong cuộc thai cử vào tháng 11, cụm thắc mắc lại nảy sinh về Cử tri đoàn, và liệu nó mang công vì vì không.

Một ứng cử viên tổng thống cũng khá thậm chí mất phiếu phổ thông và vẫn giành được phiếu thai của Cử tri đoàn, và do đó là tổng thống. Đó là những gì sẽ xảy ra với Trump vào năm năm nhâm thìn.

Cuộc thai cử tổng thống Hoa Kỳ thực sự là sự kết hợp của 51 cuộc thai cử riêng biệt – một ở mỗi tiểu bang và ở quánh khu Columbia. Người đứng đầu trong cuộc quăng quật thăm phổ thông ở mỗi bang sẽ nhận được một số phiếu đại cử tri nhất định, và ứng cử viên nào thu thập được ít nhất 270 sẽ thắng cử tổng thống.

cụm bang nhỏ hơn mang ít phiếu đại cử tri hơn cụm bang đông dân hơn. Trên thực tế, một số nhà phê bình sẽ phàn nàn rằng hệ thống Cử tri đoàn khuyến khích cụm ứng cử viên quăng quật dở cụm cử tri ở cụm bang nhỏ hơn như Oklahoma và Mississippi, thay vào đó tập trung vào việc vận động ở cụm bang lớn như California và New York, những nơi mang không ít phiếu đại cử tri. Nhưng những bang đó cũng mang rất nhiều cử tri – vì vậy hệ thống đầu phiếu phổ thông quốc gia cũng cũng khá thậm chí khuyến khích cụm ứng cử viên cẩn thận hơn đến những nơi tập trung nhiều cử tri.

Tôi là giáo sư khoa học đông đảo trị người sẽ phân tích cụm cuộc thai cử trong đông đảo trị Hoa Kỳ. Tôi so sánh số phiếu Đại cử tri mỗi bang mang với cụm điểm lưu ý khác nhau của cụm bang – mang từng nào người sống ở đó, từng nào dân cư của chính nó đủ điều kiện quăng quật thăm và từng nào người thực sự quăng quật thăm vào năm 2020.

Phân tích của tôi đến biết rằng cử tri ở cụm tiểu bang nhỏ mang không ít phiếu Đại cử tri đoàn trên đầu người hơn là lớn hơn, cụm trạng thái nhiều chủng loại hơn, sử dụng một số khả năng tiếp theo nhau – và do đó nhiều quyền lực để lựa lựa tổng thống hơn họ sẽ mang trong cuộc thai cử phổ thông toàn quốc.

quăng quật dở cụm trạng thái nhỏ hơn?

Năm năm nhâm thìn, đảng thuộc hòa Phil Bryant, người khi đó là thống đốc bang Mississippi, phàn nàn rằng cụm bang không mang quyền lực ngang nhau để lựa lựa tổng thống. Ông lưu ý rằng cụm quốc gia lớn hơn, mà ông mô tả là “tự do hơn,” mang không ít phiếu đại cử tri hơn hơn những dòng nhỏ hơn, “hủ lậu” như của anh ấy đấy.

Bryant, người mang vì vì thạc sĩ về khoa học đông đảo trị, sẽ nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh năm năm nhâm thìn: “Cuộc thai cử được dàn dựng…. Như nó và được thiết kế, khi shop shop seocam.edu.vn xem xét cụm tiểu bang nơi dân số quăng quật thăm tự do hơn cũng khá thậm chí ở cụm thành phố, ở New York và California và một số khu vực khác – tất cả những gì mọi người phải làm là giành đứng đầu ở những tiểu bang quánh thù quan trọng lớn hơn đó và trái đất cũng khá thậm chí quên về đất nước cầu vượt. ”

Ngay cả từ năm 1970, Thượng nghị sĩ Đảng thuộc hòa Henry Bellmon của Oklahoma sẽ phàn nàn, “Miễn là một cử tri ở California là một phương tiện để ứng cử viên tổng thống cũng khá thậm chí hy vọng giành được 40 phiếu đại cử tri và khi một cử tri ở bang New York là một phương tiện mà theo đó một ứng cử viên cũng khá thậm chí giành được 43 phiếu đại cử tri, thì những lá phiếu đó sẽ quan trọng hơn đối với ứng cử viên so với lá phiếu của công dân ở một bang như Oklahoma nơi mà ứng cử viên cũng khá thậm chí hy vọng chỉ giành được tám phiếu đại cử tri hoặc, mang nhẽ rằng theo điều tra dân số mới, chỉ mất bảy phiếu. ”

Nhưng nếu mang một cuộc quăng quật thăm phổ thông toàn quốc thay vì Cử tri đoàn, những lời chỉ trích tương tự cũng khá thậm chí đúng: cụm ứng cử viên vẫn cũng khá thậm chí thấy hiệu quả, về thời gian và tiền Bội Bạc, tập trung nỗ lực tranh cử vào những nơi mang dân số lớn hơn.

Mất phiếu phổ thông mà vẫn thắng?

Ý tưởng rằng ai đó cũng khá thậm chí thua cuộc quăng quật thăm phổ thông và vẫn giành được chức tổng thống cũng mang những ý kiến ​​chỉ trích riêng. Năm năm nhâm thìn, Lawrence Lessig, giáo sư luật Harvard và là tác giả của “Republic, Lost: Phiên phiên bản 2.0”Và một ứng cử viên tổng thống sơ cỗ của đảng Dân nhà năm năm nhâm thìn, sẽ phản đối ý tưởng rằng Trump cũng khá thậm chí đánh bại Hillary Clinton theo khả năng đó.

“[T]anh đấy kết quả vi phạm những gì sẽ biến đổi thành một trong những nguyên tắc quan trọng nhất quản lý nền dân nhà của trái đất– một người, một phiếu thai, ”Lessig viết. “Trong cả hai trường hợp, lá phiếu của một số người nặng hơn nhiều so với lá phiếu của những người khác. Ngày nay, lá phiếu của một công dân ở Wyoming mang sức mạnh gấp 4 lần lá phiếu của một công dân ở Michigan. Lá phiếu của một công dân ở Vermont mạnh gấp thân phụ lần lá phiếu ở Missouri. Điều này phủ nhận người Mỹ giá trị cơ phiên bản của một nền dân nhà thay mặt thay mặt thay mặt – quyền công dân đồng đẳng ”.

Nguồn đến số liệu xác thực của Lessig không rõ ràng, nhưng điểm lớn hơn của anh ấy ta là xác thực. Trong mọi thước đo – dựa trên dân số, cử tri đủ điều kiện và cử tri thực tế – cử tri ở Wyoming, bang ít dân nhất của quốc gia, mang tác động nhiều nhất đối với Cử tri đoàn. Và trong mọi thước đo, cử tri ở một trong thân phụ bang đông dân nhất của đất nước – California, Texas và Florida – mang quyền lực Đại cử tri đoàn ít nhất.

Nghiên cứu vãn cử tri đoàn

cụm bang được ấn định phiếu đại cử tri một phần dựa trên tổng dân số của bản thân mình. Ngoài hai đại cử tri đến từng tiểu bang, tương ứng với hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, họ nhận được một đại cử tri đến từng thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ. Số ghế trong Hạ viện mà một bang nhận được được tính toán cứ sau 10 năm dựa trên số người sống ở đó.

Việc phân xẻ ghế ngồi được tính toán gần đây nhất sau cuộc điều tra dân số năm 2010 và sẽ được tính toán lại sau khi kết quả cuộc điều tra năm 2020 được công thân phụ. Với quyết tâm đó, cử tri ở cụm bang ít dân sẽ tốt thế hơn, đông đảo bươi không bang nào cũng khá thậm chí mang ít hơn thân phụ phiếu đại cử tri, mặc dầu mang từng nào người sống ở đó. Điều này cũng tương tự như với quánh khu Columbia, nơi cũng khá được đảm bảo ít nhất thân phụ phiếu đại cử tri.

Dựa vào Ước tính dân số năm 2019, Wyoming mang thân phụ phiếu đại cử tri thay mặt thay mặt thay mặt đến 578.759 dân cư – hoặc 5,18 phiếu đại cử tri trên một triệu dân cư. Ngược lại, Texas mang một,31 phiếu đại cử tri trên một triệu dân cư. Mỗi cử tri Wyoming mang tác động đến cử tri thai cử của tiểu bang nhiều hơn khoảng tư lần so với mỗi cử tri Texas.

Khi nhìn vào mang từng nào người ở mỗi tiểu bang đủ điều kiện quăng quật thăm, Cử tri của Wyoming mang 6,59 phiếu đại cử tri trên một triệu cử tri đủ điều kiện. số lượng đó cũng tác động nhiều gấp tư lần so với cử tri ở Florida, những người mang một,86 phiếu đại cử tri trên một triệu cử tri đủ điều kiện – một thống kê bao hàm tất cả những người trên 18 tuổi nhưng không bao hàm tất cả những người không phải công dân và ở nhiều bang, những người sẽ kết án trọng tội.

Nhưng mức độ tác động của bất cứ cử tri nhất định nào đối với kết quả của cuộc thai cử khác với những phương pháp đó: Nó phụ thuộc vào số người thực sự quăng quật thăm ở mỗi bang.

Lợi thế của stater nhỏ

Khi nó đến những người sẽ quăng quật thăm, cử tri ở cụm bang nhỏ vẫn tốt thế hơn cụm đối tác lớn hơn của bản thân mình. Trong cuộc thai cử tổng thống năm 2020, 278.503 cử tri Wyoming sẽ quăng quật thăm quyết định việc phân xẻ thân phụ phiếu của Cử tri đoàn. Đó là 10,8 phiếu đại cử tri trên một triệu cử tri. Florida, ở đầu kia của quang phổ, nhìn thấy ​​11.144.855 cử tri xác định 29 phiếu đại cử tri – mang lại đến từng cử tri Florida một/4 quyền lực của mỗi cử tri Wyoming.

Không chỉ cử tri Wyoming mang tác động không tương xứng đối với Cử tri đoàn. Họ được tham gia vì vì cụm cử tri ở Quận Columbia và 11 tiểu bang khác với ít hơn năm phiếu thai của Đại cử tri đoàn. cụm cử tri ở cụm bang đông dân hơn, như Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania, New York và Georgia, mang tác động ít hơn nhiều, thuộc theo với những cử tri ở California, Texas và New York.

Một hệ thống như thế này tồn tại ở Georgia đến đến giữa thế kỷ đôi mươi. Được gọi là “hệ thống quận đơn vị”, nó mang lại đến cử tri ở cụm quận dân cư ít tác động hơn đến việc ai được thai làm thống đốc hơn là cử tri ở cụm quận đông dân hơn. Nhưng vào năm 1963, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đánh sập hệ thống đó, phán quyết rằng nó vi phạm nguyên tắc cơ phiên bản của “một người, một phiếu thai. ”

Điều tương tự cũng khá thậm chí xảy ra với Cử tri đoàn?

Tia Braxton của trường ĐH LaGrange College sẽ đóng góp vào nghiên cứu vãn.Cuộc trò chuyện


John A. Tures , Giáo sư Khoa học đông đảo trị, CĐ LaGrange

tình tiết trình bày này được xuất phiên bản lại từ Cuộc trò chuyệntheo giấy phép Creative Commons. Đọc bài xích báo gốc.

Keyword : Hệ thống cử tri đoàn không phải là ‘một người, một phiếu thai’
| I-Max.Vn

[wps_note size=”14″ background=”#a1daf4″ color=”#000000″ radius=”0″]Tham Gia quần chúng I-Max.VN
💝 Source: https://i-max.vn/

💝 Tin Nóng Trong Ngày Tại : https://www.facebook.com/groups/tinnongonline24h/

💝 Xem Tin Thế Giới 24h Tại : https://i-max.vn/the-gioi-24h/

💝 Tổng Hợp Mã Giảm Giá Tại : https://www.facebook.com/groups/sanmagiamgiavn/[/wps_note]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *