Farm nhanh gấp 3 lần rừng vị Shadow Demon Dota 2

Farm nhanh gấp 3 lần rừng vị Shadow Demon Dota 2 | I-max.Vn

Sử dụng Trick dành riêng đến cụm Shadow Demon Dota 2 Spammer, giúp đến khả năng fam của những người tăng lên gấp 2 3 lần công thuộc

Sử dụng Trick dành riêng đến cụm Shadow Demon Dota 2 Spammer, giúp đến khả năng fam của những người tăng lên gấp 2 3 lần công thuộc và cũng khá mà thậm chí hoạt động được ở cả Radiant và Dire. Thông qua cách thức gây dame gấp đôi của skill Shadow Poison. người chỉ muốn thiết chu đáo thời gian để cũng khá mà thậm chí canh đúng thời điểm là vẫn thành công rồi. Thông qua hai video dưới giúp người canh dễ dàng hơn sử dụng Shadow Demon Dota 2 đi rừng. Việc sỡ hưu một số item tăng tốc độ chạy cũng giúp đến trick này dễ thực hiện hơn.

Với rừng Radiant

Với rừng Dire

Chúc cụm người làm được thành thục và dễ dàng vỗ Khủng carry của team mình (hoặc mời carry địch vào ăn hộ).

Keyword : Farm nhanh gấp 3 lần rừng vị Shadow Demon Dota 2 | I-Max.Vn

[wps_note size=”14″ background=”#a1daf4″ color=”#000000″ radius=”0″]Tham Gia dân cư I-Max.VN
💝 Source: https://i-max.vn/

💝 Nhận 2000+ Nick Game Free Tại : https://i-max.vn/nick-game

💝 Xem Tin Thủ Thuật Game Tại : https://i-max.vn/meo/

💝 Tổng Hợp Mã Giảm Giá Tại : https://www.facebook.com/groups/sanmagiamgiavn/[/wps_note]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *