Điều khoản & Điều kiện

Chúng tôi xin đưa ra những điều khoản sử dụng cho website i-max.vn ngay dưới đây.

Điều kiện và điều khoản

Các định nghĩa, thuật ngữ sau sẽ được áp dụng:

– https://i-max.vn – ”Trang Web, website”

– Các chủ sở hữu của https://i-max.vn – ”Chủ sở hữu, chúng tôi”

– Bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tổ chức nào khác truy cập hay sử dụng https://i-max.vn/ – “Người dùng, bạn hoặc người chơi”

– Các điều kiện mà chúng tôi trình bày trên trang này – ”Điều kiện”

– Các điều khoản sử dụng được trình bày trên trang này – ”Điều khoản”

Đồng ý và chấp nhận các điều khoản

Việc sử dụng Website của bất kỳ Người dùng nào cũng phải tuân theo sự đồng ý và chấp nhận các Điều kiện & Điều khoản. Việc bạn sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc đồng ý và chấp nhận các Điều kiện & Điều khoản mà không có bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ nào.

Điều kiện và điều khoản quyền riêng tư

Chính sách bảo mật của trang web xác định cách trang Web và chung tôi xử lý thông tin cá nhân của người dùng.

Các thắc mắc liên quan đến điều kiện & điều khoản

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều kiện & Điều khoản này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục Liên hệ.

Xem thêm về chúng tôi tại: