Adorable Home – khả năng lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi update

Adorable Home – khả năng lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi update | I-max.Vn

khả năng backup dữ liệu Adorable Home để không phải cày lại từ đầu nếu sở hữu lỡ lỗi game, mất sạch dữ liệu phải gỡ seting.

Hướng dẫn còn nữa Adorable Home khả năng lưu file không bị mất dữ liệu

Những file này ghi lại quá trình đang nghịch ở HIỆN TẠI của phòng nhân loại ta, nên thỉnh thoảng game sở hữu update thì cụm nhà nhân loại ta chịu đựng thương chịu đựng khó sao lưu lại lần nữa để phòng ngừa nha!

khả năng một: Đầu tiên cụm nhà nhân loại ta vào “quản lý tệp”, lựa lựa mục “lưu trữ điện thoại”. Tìm file mang tên “phầm mềm android”

Adorable Home - Cách lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi cập nhật cho Android

khả năng 2: Từ “phầm mềm android”, cụm nhà nhân loại ta lựa lựa “data” sau đó tìm file mang tên “com.hyper…ablehome” như trong hình.

Adorable Home - Cách lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi cập nhật cho Android 2

Sau đó lựa lựa Files

Adorable Home - Cách lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi cập nhật cho Android 3

Đây là 5 file ghi lại dữ liệu game của phòng nhân loại ta.

Adorable Home - Cách lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi cập nhật cho Android 4

lựa lựa 5 file đó, sau đó lựa lựa mục “sao chép”

Adorable Home - Cách lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi cập nhật cho Android 50

Back về lưu trữ điện thoại và tạo một thư mục mới với tên nhà nhân loại ta thích.

Adorable Home - Cách lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi cập nhật cho Android 6

Vào thư mục vừa tạo, lựa lựa “dán”.

Adorable Home - Cách lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi cập nhật cho Android 7

Tada, đây là 5 file ghi lại dữ liệu game của phòng nhân loại ta và đang được sao lưu trong thư mục mới. Giờ thì yên tâm nghịch trò giải trí mà không lo cày lại vì lỗi game 

Adorable Home - Cách lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi cập nhật cho Android 8

Với trường hợp sau đó xảy ra lỗi game phải gỡ seting, cụm nhà nhân loại ta làm như này để khôi phục lại dữ liệu game mà nhà nhân loại ta đang sao lưu.
Đầu tiên vào thư mục mà nhà nhân loại ta đang tạo lúc trước, lựa lựa 5 file mà nhà nhân loại ta đang đựng chấp trong đó. Sau đó lựa lựa “sao chép”.

Adorable Home - Cách lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi cập nhật cho Android 9

Đi theo đường dẫn Androidandgt;dataandgt;com.hyperbeard.adorablehomeandgt;files như lúc sao lưu
lựa lựa “dán” và thay thế những tệp dữ liệu mới sau khi gỡ seting game trong đó vì những tệp ghi lại dữ liệu game lúc trước của phòng nhân loại ta. Sau đó vào lại game, tada y như cũ không mất mát gì

Adorable Home - Cách lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi cập nhật cho Android 10

Nguồn: Nguyễn Phạm Minh Vũ‎ 

Keyword : Adorable Home – khả năng lưu Backup file save để không bị mất dữ liệu mỗi khi update | I-Max.Vn

[wps_note size=”14″ background=”#a1daf4″ color=”#000000″ radius=”0″]Tham Gia dân cư I-Max.VN
💝 Source: https://i-max.vn/

💝 Nhận 2000+ Nick Game Free Tại : https://i-max.vn/nick-game

💝 Xem Tin Thủ Thuật Game Tại : https://i-max.vn/meo/

💝 Tổng Hợp Mã Giảm Giá Tại : https://www.facebook.com/groups/sanmagiamgiavn/[/wps_note]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *